Nguyễn Thị Hoài Ân - AD10504 - Cô nàng năng động

Ngày 28/04/2016 23:05 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Thị Hoài Ân, số báo danh AD10504 thích vẽ.

Bé Nguyễn Thị Hoài Ân, sinh ngày 10/10/2007. Bé rất năng động, hoạt bát, có khiếu hài hước, làm thơ và nói tiếng Anh rất chuẩn.

Nguyễn Thị Hoài Ân - AD10504 - Cô nàng năng động - 1

Nguyễn Thị Hoài Ân - AD10504 - Cô nàng năng động - 2

Nguyễn Thị Hoài Ân - AD10504 - Cô nàng năng động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)