Nguyễn Trần Hoàng Duy - AD77287 - Chàng trai hiếu động

Ngày 29/04/2016 13:12 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Trần Hoàng Duy, số báo danh AD77287 thích đi siêu thị.

Bé Nguyễn Trần Hoàng Duy, sinh ngày 08/09/2012. 

Nguyễn Trần Hoàng Duy - AD77287 - Chàng trai hiếu động - 1

Nguyễn Trần Hoàng Duy - AD77287 - Chàng trai hiếu động - 2

Nguyễn Trần Hoàng Duy - AD77287 - Chàng trai hiếu động - 3

Nguyễn Trần Hoàng Duy - AD77287 - Chàng trai hiếu động - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)