Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú

Ngày 29/04/2016 17:32 PM (GMT+7)

Bé Trần Khả Hân, số báo danh AD20329 thích màu hồng, thích ca hát.

Bé Trần Khả Hân, sinh ngày 30/09/2011. Bé thích đi sở thú, thích nhảy theo nhạc.

Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú - 1

Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú - 2

Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú - 3

Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú - 4

Trần Khả Hân - AD20329 - Bé thích đi sở thú - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)