Trịnh Phúc Thiện - AD11849 - Má bánh bao cực yêu

Ngày 29/04/2016 02:31 AM (GMT+7)

Bé Trịnh Phúc Thiện, số báo danh AD11849 hiện được hơn 6 tháng tuổi.

Bé Trịnh Phúc Thiện, sinh ngày 05/10/2015. Ở nhà bé có tên gọi khác là Beo.

Trịnh Phúc Thiện - AD11849 - Má bánh bao cực yêu - 1

Trịnh Phúc Thiện - AD11849 - Má bánh bao cực yêu - 2

Trịnh Phúc Thiện - AD11849 - Má bánh bao cực yêu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)