Vũ Trà Giang - AD54174 - Bé gái hiếu động

Ngày 21/04/2016 16:30 PM (GMT+7)

Bé Vũ Trà Giang, số báo danh AD54174 thích màu hồng, múa hát, kể chuyện.

Bé Vũ Trà Giang, sinh ngày 28/07/2012. Bé khá hiếu động, thích khám phá cuộc sống.

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 1

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 2

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 3

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 4

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 5

vu tra giang - ad54174 - be gai hieu dong - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)