• Hồ Ngọc Hà đụng hàng  

  • Phạm Băng Băng đụng hàng  

  • Kỳ Duyên đụng hàng  

Tin hay đừng bỏ lỡ