Ảo thuật hay ma thuật

Với khả năng "siêu phàm" nhà ảo thuật tài năng đã làm cho nhiều người xung quanh không khỏi khâm phục, nhưng kèm theo một chút sợ hãi.

(Khampha.vn)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác