Bảo mật tuyệt đối

Có lẽ vị trí dưới đây sẽ được cho vào danh sách những nơi cần được giữ yên tĩnh cao nhất nếu có thể.

Bảo Bình (Tổng hợp từ Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác