Bean nổi hứng trêu lính gác

Chỉ vì muốn có một tấm hình đẹp mà Bean giở đủ trò để trêu anh lính gác.

(Khampha.vn)