Đô Rê Mon chế: Ngày ấy bạn và tôi

Nobita cùng nhớ lại những tháng năm học trò

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác