Doremon chế: Chỉ cần em hạnh phúc

Bởi là người thứ ba, là người đến trễ nên anh chấp nhận đứng từ xa nhìn, chỉ cần em hạnh phúc.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Doremon che