Doremon chế: Chỉ cần em hạnh phúc

Bởi là người thứ ba, là người đến trễ nên anh chấp nhận đứng từ xa nhìn, chỉ cần em hạnh phúc.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác