Hài Chí Tài: Gọi đò

Chí Tài thể hiện khả lái đò "siêu phàm" của mình với mọi người.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác