Hài Chí Tài: Tào Lao (P1)

Ngày 20/01/2015 00:39 AM (GMT+7)

Chém gió siêu hài cùng Chí Tài, Long Đẹp Trai, Việt Hương, Hoài Tâm

Theo NH (Theo Youtube) (Khám phá)
Video cùng chủ đề Chí Tài