Hài Chiến Thắng: Chim mồi (P2)

Vở kịch với sự kết hợp hài hước của Hồng Vân, Quang Thắng, Chiến Thắng.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác