Hài Hoài Linh 2013: Gieo quẻ đầu năm (P2)

"Tôi đẻ ở miền Bắc nên tôi có tên là Gia Cát Lạng".

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017