Hài Hoài Linh 2013: Gieo quẻ đầu năm (P2)

Ngày 13/12/2013 11:01 AM (GMT+7)

"Tôi đẻ ở miền Bắc nên tôi có tên là Gia Cát Lạng".

(Khampha.vn)
Video cùng chủ đề Hoài Linh