Hài Hoài Linh: Máy hoán vị

Vở kịch với phần diễn xuất hài hước của Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017