Hài Hoài Linh: Máy hoán vị

Vở kịch với phần diễn xuất hài hước của Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác