Hài Trấn Thành: Vụ án con cu đất (P1)

Vở kịch với sự kết hợp rất hài hước của Trấn Thành và Cát Phượng.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác