Hài Trường Giang: Tuyển cung nữ

Ngày 30/01/2016 14:43 PM (GMT+7)

Màn tuyển cung nữ "bá đạo" của Trường Giang trong Ơn giời, cậu đây rồi.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)
Video cùng chủ đề Trường Giang