Loạn sách bói toán: Cùng tuổi, cùng ngày sinh mà 2 kết quả

Hãy cảnh giác với những loại sách bói toán như thế này trong dịp lễ đầu năm.

Bản quyền clip thuộc VTV

Theo Vai Thieu (theo VTV) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác