"Trâu điên" đuổi người trên phố

Con trâu "điên" không biết từ đâu ra, hung hăng đuổi húc bất cứ người nào trên đường phố.

NH (Youtube)