Một trong những nét riêng của Quảng Nam khi mỗi dịp tháng tư về đó chính là con đường hoa Sưa vàng rực ở Quảng Nam khiến cả thành phố Tam Kỳ khoác trên mình một chiếc áo mới.

Một trong những nét riêng của Quảng Nam khi mỗi dịp tháng tư về đó chính là con đường hoa Sưa vàng rực ở Quảng Nam khiến cả thành phố Tam Kỳ khoác trên mình một chiếc áo mới.

Theo Tiểu Anh (nguồn ảnh: SVietnam, bản quyền thuộc VTV) (Khám Phá)
Ngày 27/04/2017 19:35 PM (GMT+7)