Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to!

Ngày 26/11/2013 13:30 PM (GMT+7)

Đêm nào đi ngủ cũng khò khò. Tội đức lang quân nằm kế cạnh. Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!

1. Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non

Ra đường ai biết cháu hay con

Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc

Bán cả bàn thờ sắm phấn son!

**

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già

Ra đường ai biết chị hay bà

Sinh hai ba lượt mình teo nhếch

Má hóp, xương lòi, ốm như ma!

**

Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to

Đêm nào đi ngủ cũng khò khò

Tội đức lang quân nằm kế cạnh

Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!

**

2. Lấy vợ không nên lấy vợ lùn

Chồng cao vợ thấp thật khó hôn

Đi đường chồng vợ bàn công chuyện

Chồng phải cúi xuống vợ nhìn lên

**

Lấy vợ không nên lấy vợ cao

Áo quân may săn đều ngắn tũn

Vải mua hai bộ thành một bộ

Lãng phí tiền mua gấp bội phần

**

Lấy vợ không nên lấy vợ gầy

Tay chân sương sẩu, người khô đét

Ôm vợ cứ tưởng ôm khúc cây

Những lúc vui vầy phải nhẹ tay

**

Lấy vợ không nên lấy vợ béo

Đêm nằm vô phúc nó đè lên

Bộ đùi nõn nà mà khép lại

Tưởng hai “bồn nước” nhìn phát kinh...

**

Gầy , béo, cao, lùn... đều không cả

Chọn thế nào đây hả anh em?

Thôi đành cũng một vừa hai phải

Chỉ nhớ là khi ...phải tắt đèn...!

NVC

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Truyện cười