Test IQ: Ai thông minh hơn bé lớp 5?

Cùng kiểm tra xem con bạn thông minh đến đâu nào.

Tranh thủ lúc dạy con học hoặc lúc chơi cùng con... bạn thử cho bé test bài IQ này xem sao. Lưu ý là thời gian làm bài không quá dài - khoảng 15-20 phút thôi, bạn nhé!

Đề bài (dành cho bé lớp 5 trở lên): Tìm hình còn thiếu sao cho phù hợp với quy luật của bức tranh.

Câu 1

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 1

Câu 2

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 2

Câu 3

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 3

Câu 4

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 4

Câu 5

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 5

Câu 6

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 6

Câu 7

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 7

Câu 8

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 8

Câu 9

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 9

Câu 10

test iq: ai thong minh hon be lop 5? - 10

ĐÁP ÁN

1E ; 2C ; 3B ; 4D ; 5B ; 6C ; 7D ; 8F ; 9D ; 10E

Theo Hạnh Vân (Theo Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác