Hồ Vĩnh Khoa nhảy Harlem Shake

Tiết mục được đạo diễn Lê Hoàng thích thú ngay từ mở màn.

Cùng xem Hồ Vĩnh Hóa hóa thân thành cậu học trò tinh quái:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác