Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire số tháng 11/2015, Chương Tử Di xóa tan dư luận đang mang thai tới tận tháng thứ 7.

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire số tháng 11/2015, Chương Tử Di xóa tan dư luận đang mang thai tới tận tháng thứ 7.

Theo Lam Ngọc/ Marie Claire (Khám phá)
Ngày 11/10/2015 08:10 AM (GMT+7)