Đã lâu lắm rồi, Đổng Khiết mới xuất hiện trên trang bìa của 1 tạp chí lớn như Harper's Bazaar Jewelry.

Đã lâu lắm rồi, Đổng Khiết mới xuất hiện trên trang bìa của 1 tạp chí lớn như Harper's Bazaar Jewelry.

Theo Lam Ngọc/ Harper's Bazaar (Khám phá)
Ngày 05/03/2016 00:06 AM (GMT+7)