Người hâm mộ nhận không ra Châu Tấn trong bộ ảnh mới nhất trên tạp chí Numerso số tháng 5/2015 ấn bản tiếng Anh.

Người hâm mộ nhận không ra Châu Tấn trong bộ ảnh mới nhất trên tạp chí Numerso số tháng 5/2015 ấn bản tiếng Anh.

Theo L.N/ Baidu (Khám phá)
Ngày 31/05/2015 00:06 AM (GMT+7)