Cinemax 7/1: American Pie 2

Ngày 07/01/2016 00:02 AM (GMT+7)

Hãy cùng theo dõi bộ phim để xem nhóm bạn trẻ giải quyết rắc rối của mình như thế nào.

Giờ

Tên phim

0h20  Ellen Degeneres: Here And Now
1h50 Copperhead
3h15  Cast A Deadly Spell
4h50 Christmas Bounty
6h00 Someone To Watch Over Me
7h45  Superstar
9h05  Get Smart's Bruce And Lloyd Out Of Control
10h15  Copperhead
11h45  Anchorman 2: The Legend Continues
14h05

Escape Plan

16h00  Forbidden Island
17h05  Splitting Heirs
19h00  Monster Ark
20h30  Dying Of The Light
22h00 Mockingbird
23h20  American Pie 2
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax