Cinemax 7/1: American Pie 2

Hãy cùng theo dõi bộ phim để xem nhóm bạn trẻ giải quyết rắc rối của mình như thế nào.

Giờ

Tên phim

0h20  Ellen Degeneres: Here And Now
1h50 Copperhead
3h15  Cast A Deadly Spell
4h50 Christmas Bounty
6h00 Someone To Watch Over Me
7h45  Superstar
9h05  Get Smart's Bruce And Lloyd Out Of Control
10h15  Copperhead
11h45  Anchorman 2: The Legend Continues
14h05

Escape Plan

16h00  Forbidden Island
17h05  Splitting Heirs
19h00  Monster Ark
20h30  Dying Of The Light
22h00 Mockingbird
23h20  American Pie 2
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Lich phim Cinemax | Lich phim | phim hay