HBO 18/12: Gattaca

Ngày 18/12/2014 00:01 AM (GMT+7)

Dù máy tính đã dự báo anh chỉ sống được 30,2 năm, Vincent vẫn ước mơ được bay vào vũ trụ như những con người hoàn hảo kia

Giờ

Tên phim

1h25  The Covenant
3h00 Gattaca
4h45  Angus, Thongs And Perfect Snogging
6h25

Don Juan Demarco

8h00  Center Stage: Turn It Up
9h40

 Admission

11h30  Alfie
13h15 Escape Plan
16h50

 Iron Man Rise of Technovore

15h10  Desperadoe Of Technovore
18h20  Jerry Maguire
20h35 Vehicle 19
22h00  300
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO
Array