HBO 24/12: The World's End

Họ tình cờ tìm thấy một tài liệu cổ "Kết Thúc Của Thế Giới" từ người đàn ông tên Gary King hiến họ cảm thấy lo lắng cho tương lai của thế giới và loài người....

Giờ

Tên phim

1h20

 Win A Date With Tad Hamilton!

3h00

When A Stranger Calls

4h30 The Hand That Rocks The Cradle
6h15 Sleepless In Seattle
8h00

 Little Black Book

9h45

Anger Management

11h30 The World's End
13h15  Angels Sing
14h45

 Jack Reacher

17h00

Vehicle 19

18h25 Open Season (2006)
19h50 Spider-Man 2
22h00

 Pacific Rim

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác