VTV 12/4: Mặt nạ thủy tinh

Ngày 12/04/2016 00:01 AM (GMT+7)

Mặt nạ thủy tinh khéo léo chuyển tải thành công những thông điệp nhân văn và giàu ý nghĩa. Không ai có thể chọn lựa nơi mình sinh ra và số phận mỗi người do chính họ quyết định, chứ không phải ai khác.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Mạch ngầm vùng biên ải - Tập 23
13h10 Sắc màu đam mê - Tập 87
20h40 Mạch ngầm vùng biên ải - Tập 24

VTV3

00h00 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 3
03h00 Người con trai - Tập 73, 74
11h00 Đam mê nghiệt ngã - Tập 31
12h00 Người phụ nữ mạnh mẽ - Tập 43
17h00 Người con trai - Tập 75, 76
21h10 Nữ cảnh sát tập sự - Tập 29
22h20 Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 73

VCTV1

02h30 Mặt nạ thủy tinh - Tập 79
05h00 Phải sống - Tập 16
07h00 Bội tình - Tập 103
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 79
10h00 Thiên thần báo thù - Tập 12
12h00 Phải sống - Tập 17
14h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 80
15h00 Thiên thần báo thù - Tập 12
17h30 Bội tình - Tập 104
19h00 Thiên thần báo thù - Tập 13
20h00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 32

VCTV2

00h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 7
01h00 Hoa đồng nội - Tập 10
02h00 Hai người cha - Tập 28
03h00 Mắt bão - Tập 17
04h00 Quý ông thời đại - Tập 42
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 7
06h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 8
07h00 Hoa đồng nội - Tập 11
08h00 Hai người cha - Tập 29
09h00 Mắt bão - Tập 18
10h00 Những mảnh đời giông bão - Tập 1
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 8
12h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 9
13h00 Hoa đồng nội - Tập 12
14h00 Hai người cha - Tập 30
15h00 Mắt bão - Tập 19
16h00 Những mảnh đời giông bão - Tập 2
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 9
18h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 10
19h00 Hoa đồng nội - Tập 13
20h00 Hai người cha - Tập 31
21h00 Mắt bão - Tập 20
22h00 Những mảnh đời giông bão - Tập 3
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 10

VCTV7

00h00 You are the only one - Tập 31
01h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 17
02h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 71
03h00 You are the only one - Tập 32
04h00 Người chồng hai mặt - Tập 38
05h00 Người vợ dũng cảm - Tập 55
06h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 72
07h00 You are the only one - Tập 33
08h00 Người chồng hai mặt - Tập 39
09h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 18
10h00 You are the only one - Tập 34
11h00 Người vợ dũng cảm - Tập 56
12h00 Người chồng hai mặt - Tập 40
13h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 19
14h00 Điều ước cho em - Tập 35
15h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 73
16h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 20
17h00 Người vợ dũng cảm - Tập 57
18h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 74
19h00 You are the only one - Tập 36
20h00 Người vợ dũng cảm - Tập 58
21h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 21
22h00 Người chồng hai mặt - Tập 39
23h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 74
(Theo VTV, VTC)
Array