Nếu bạn muốn cất giày đi mưa trong nhà, để giày lên một chiếc khay có trải sỏi để tránh làm ướt và bẩn nhà.

Nếu bạn muốn cất giày đi mưa trong nhà, để giày lên một chiếc khay có trải sỏi để tránh làm ướt và bẩn nhà.

Theo Minh Linh (GH) (Khám Phá)
Ngày 28/07/2015 14:02 PM (GMT+7)