"Trái tim yêu thương" nhiều cảm xúc

Bài hát hơi khó nên Ju Uyên Nhi và R'mah Thanh Xuân hát có chút chênh nhưng vẫn đạt yêu cầu của BGK

Theo Hà My (khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác