Hàng Thùng 96 và câu chuyện tiếp nối xu hướng, góp phần đưa phụ kiện secondhand lên ngôi

Thời trang vốn là thị trường công nghiệp tỷ đô đầy tiềm năng nhưng lại có tác động xấu đến môi trường. Vì thế, các bạn trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, cố gắng giảm thiểu tối đa việc mua sắm các mặt hàng mới. Đó cũng là lúc trào lưu sử dụng quần áo và phụ kiện secondhand lên ngôi