Cát Phượng - Phan Đinh Tùng "có" Lỗi lầm

Đây là ca khúc hit của Phan Đinh Tùng.

Video phần thể hiện của Cát Phượng - Phan Đinh Tùng:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác