Kyo York xuyên tạc bài thơ Qua đèo Ngang

Nam ca sĩ người Mỹ đã phân tích bài thơ sai lệch hoàn toàn với nội dung.

Xem lại đoạn video Kyo York xuyên tạc bài thơ Qua đèo Ngang:

Theo Nguyễn Nguyễn (Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác