Mỹ Lệ - Khương Ngọc tha thiết với Vầng trăng đêm trôi

Cả hai hát lại hit của Mỹ Lệ.

Video phần thể hiện của Mỹ Lệ - Khương Ngọc:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác