Đội xanh chiến thắng tuyệt đối

Đạt mốc 51 phiếu bình chọn trước, đội xanh đã chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi làm tacos cá!

(Nguồn video: Begood)

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác