Chùm ảnh: Bi kịch của công nhân sản xuất đồ chơi TQ

Mỗi ngày, công nhân sản xuất đồ chơi tại Trung Quốc phải đến nhà máy 15 phút trước ca làm việc để tập trung.

Mỗi ngày, công nhân sản xuất đồ chơi tại Trung Quốc phải đến nhà máy 15 phút trước ca làm việc để tập trung.

(Theo Vneconomy)
Ngày 17/04/2013 12:42 PM (GMT+7)