Không 'nương tay' cho sai phạm trong quản lý rác thải y tế

Ngày 07/07/2015 11:16 AM (GMT+7)

Nhằm quản lý chất thải y tế tốt nhất, Bộ trường Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

Trong thời gian qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về việc sử dụng rác thải y tế tái chế thành các đồ gia dụng, đặc biệt là các đồ dùng trực tiếp đựng thực phẩm gây hoang mang cho người dân.

Cùng với đó là việc một số bệnh viện chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên bệnh viện chưa được thường xuyên. Lãnh đạo nhiều bệnh viện còn chưa quan tâm đến công tác quản lý chât thải y tế. Nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra chỉ thị về việc tăng cường Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện cho các ban, ngành có liên quan.

Các cá nhân đơn vị sai phạm trong quản lý chất thải y tế sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh, kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.

Bộ Y tế cũng đề nghị giám đốc các bệnh viện, tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của bệnh viện theo đúng các quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo các Bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, giám đốc các bệnh viện phải có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có). Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện; đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý; báo cáo cơ quan quản lý về môi trường theo quy định.

Trong trường hợp không tự xử lý chất thải y tế, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp để thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật”, chỉ thị của Bộ trưởng nêu rõ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị giao trách nhiệm chính về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường của bệnh viện cho một khoa, phòng cụ thể. Bổ nhiệm một cán bộ phụ trách về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường để giúp Giám đốc bệnh viện về công tác này.

Theo Lê Phương (Khám phá)