Brynn nói: 'Có thể cuộc hôn nhân của chúng tôi không giống như những cuộc hôn nhân khác nhưng chúng tôi là những người hoàn toàn bình thường. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người cố gắng sống cuộc sống mà chúng tôi cảm thấy là tốt nhất cho mình và chúng tôi xứng đáng có được quyền đó'.

Brynn nói: "Có thể cuộc hôn nhân của chúng tôi không giống như những cuộc hôn nhân khác nhưng chúng tôi là những người hoàn toàn bình thường. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người cố gắng sống cuộc sống mà chúng tôi cảm thấy là tốt nhất cho mình và chúng tôi xứng đáng có được quyền đó".

Theo Đặng Hường (Khampha.vn)
Ngày 25/04/2014 10:28 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Câu chuyện tình yêu
Tin hay đừng bỏ lỡ