Truyện cổ tích: Bảy cánh hoa vàng

Truyện cổ tích: Bảy cánh hoa vàng

Trên tay nàng tiên Hy Vọng chỉ còn một cánh hoa cuối cùng, đó là cánh hoa để Hy Vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên.