Tình yêu bỏ trốn (Phần 17)

Châu không thể nào liên lạc lại với Tiến, anh thay đổi số điện thoại, email, facebook. Anh cắt đứt liên lạc với nơi đây, với cô, với mọi người. Giống như anh muốn để toàn bộ quá khứ và con người cũ của anh ở lại.