TS.BS. Nguyễn Hữu Quang - Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ BV Da Liễu TW

TS.BS. Nguyễn Hữu Quang - Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ BV Da Liễu TW