Trương Thế Vinh vẫn chưa vượt qua chính mình

Bài nhảy của anh chỉ đạt số điểm 30.

Video phần thi của Trương Thế Vinh:

(Khampha.vn)
Array