Cười chảy nước mắt với chuyện taxi

Bạn có tin vào mắt mình khi taxi bỗng nhiên đứt đôi.

(Khampha.vn)