Mr. Bean vào thư viện

Bean cẩn thận hết mức để tránh gây ra tiếng động nhỏ nhất.

(Khampha.vn)