Hài Trấn Thành: Quán lạ (P2)

Trấn Thành tiếp tục biến hóa thành anh chàng phục vụ làm mọi chiêu trò để câu khách với những tình huống dở khóc dở cườ

(Khampha.vn)