Hài Trấn Thành: Tết trồng cây

Bằng sự láu cá, Trấn Thành khéo léo 'bóc mẽ' và khiến sếp mình phải ngượng chín mặt.

(Khampha.vn)