Thấy gì ở gen Z sau trend giả đánh nhau trước mặt thầy cô gây bão Tiktok?
Đẹp hơn cổ tích

Đẹp hơn cổ tích

Cổ tích thực ra không chỉ có từ ngày xửa ngày xưa. Mà cả ngày nảy ngày nay, trong những gì ngọt ngào, tử tế.